Programes d'anglès per a empreses a Barcelona

Metodologia

“L'aprenentatge no dóna cabuda a les fronteres nacionals.”

PROVERBI JAPONÈS

Es gaudeix aprenent, seriosament

L'experiència ens ha demostrat que l'aprenentatge només és efectiu si els alumnes se senten de gust i mostren interès per la matèria. Precisament per això, a Exit elaborem programes que se serveixen d'una gran varietat de material, alhora que ens assegurem que aquests programes s'adaptin als objectius del grup. L'aprenentatge esdevé en plaer si el curs, a banda d'estar ben estructurat, es complementa amb material multimèdia, textos extrets de publicacions contemporànies i amb fonts reals que ens pugui proporcionar el client (correus electrònics, cartes, presentacions, etc.).

El nostre equip didàctic vetlla per tal que l'aula sigui, en tot moment, un entorn agradable per a l'aprenentatge i on el gaudi tingui un paper important.