Programes d'anglès per a empreses a Barcelona

Programes

“L'aprenentatge no dóna cabuda a les fronteres nacionals.”

PROVERBI JAPONÈS

Creats per obtenir resultats

Després d'haver realitzat una anàlisi de les vostres necessitats, el nostre equip de professionals lingüístics dissenyarà un programa pensat per a l'assoliment dels vostres objectius. El treball en grups petits i homogenis significa que oferir cursos personalitzats no només és possible, sinó que també és efectiu. En alguns casos, pot passar que certs càrrecs o empleats requereixin un entorn individualitzat per tal d'optimitzar el seu rendiment.

Així mateix, preparem per a exàmens aquelles persones que, per tal de poder treballar o estudiar a l'estranger, els calgui un títol oficial.